[Skip to Content]

Norrtrav - Info från styrelse

12 okt 2017

Framtiden för Norrtrav.

Styrelsen för Norrtrav föreslår att Norra Norrlands Travsällskap bryts upp och återgår till två travsällskap. Norrbottens Travsällskap och Skellefteortens Travsällskap.

Vid höstmötet i november -16 fick styrelsen av medlemmarna i uppdrag att genomlysa organisationen Norrtrav och ta reda på vad som blivit bättre och vilka synergieffekter sammanslagning gett.

Styrelsens uppfattning är att samarbetet mellan Boden och Skellefteå inte gett önskad effekt och att det bästa för framtiden är att banorna drivs var för sig men att man även i framöver kommer att samarbete i viktiga frågor som sport, planering och marknad.

Styrelsen har utsett en representant från vardera bana för att titta på hur uppdelningen av bland annat ekonomin kommer att gå till.

Personalmässigt påverkas inte Boden eller Skellefteå av en tillbakagång till två sällskap.

Frågan kommer att behandlas på höstmötet och ett efterföljande extra insatt medlemsmöte.

  

Frågor besvaras av :

Norrtravs ordförande Lars Olofsson, 073 384 86 40.

Vice Ordf: Kjell Lundmark , 070- 340 48 44

Fler nyheter

12 december 2017

Extra tävlingsdag till Boden

Boden får en extra tävlingsdag den 1 januari 2018 Bro...
7 december 2017

Ovisst om championstriden

Ove A Lindqvist tog en dubbel och knaprade in på ledande Ulf...