[Skip to Content]

Norrbottens Travhästägarförening (NTHF)

Föreningens namn är Norrbottens travamatör- och travhästägarförening och har huvudort i/ sitt säte i Boden. Föreningen är en ideell/ekonomisk förening och består av två delsektioner: - en travamatörsektion och - en travhästägarsektion.

Föreningens målsättning är att tillvarata medlemmarnas intressen i samband med all verksamhet inom travsporten - verka för bästa möjliga villkor för hästägare i Norrbotten - samarbeta med banledningen vid Bodentravet samt övriga organisationer.

Föreningens tillhörighet Travhästägarsektionen skall vara ansluten till RST Travamatörsektionen skall vara ansluten till STAR och BTR.

Läs mer och bli medlem:

NTHF förening